Tiến độ xây dựng dự án căn hộ chung cư Saigon Avenue tháng 5/2018

Cập nhật tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue tháng 5/2018

Tổng quan : nhà thầu Phước Thành đang tiến hành đổ hoàn thiện phần hầm và chuẩn bị lên tầng 1

Việc ký HDMB : Lan Phương đang hoàn tất thủ tục sau cùng để tiến hành ký HDMB với khách hàng. Dự kiến trong tháng 6/2018.

Hình ảnh tiến độ thi công của Saigon Avenue

Tiến độ Saigon Avenue tháng 5/2018

Tiến độ Saigon Avenue tháng 5/2018

Tiến độ Saigon Avenue tháng 5/2018

Tiến độ Saigon Avenue tháng 5/2018

Tiến độ Saigon Avenue tháng 5/2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tắt [X]