Home / Tiến Độ / Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue Thủ Đức ngày 8.10.2018

Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue Thủ Đức ngày 8.10.2018

PKD xin cập nhật tiến độ căn hộ Saigon Avenue Thủ Đức ngày 8.10.2018, dự án Sài Gòn Avenue đang được thi công sàn tầng 5.

Tiến độ Saigon Avenue chụp ban đêm
Tiến độ Saigon Avenue chụp ban đêm
Tiến độ Saigon Avenue chụp ban đêm
Tiến độ Saigon Avenue chụp ban đêm
Tiến độ Saigon Avenue chụp ban ngày
Tiến độ Saigon Avenue chụp ban ngày
Tiến độ Saigon Avenue chụp ban ngày
Tiến độ Saigon Avenue chụp ban ngày

About saigonavenue

Xem thêm

Tiến độ thi công Saigon Avenue tháng 11/2018

Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue ngày 27/11/2018

Tiến độ căn hô Saigon Avenue ngày 27/11/2018 đã hoàn thành đổ sàn tầng 10, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tắt [X]