Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue tháng 1/2019

Hình ảnh tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue Thủ Đức đang được triển khai khẩn trương.

Hiện tai đã đổ sàn tầng 17 vào đầu tháng 1/2019

Tiến độ thi công tháng 1/2019 dự án Saigon Avenue
Tien do thi cong saigon avenue
Tiến độ căn hộ Saigon Avenue tháng 1/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tắt [X]