Home / Tiến Độ / Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue tháng 1/2019

Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue tháng 1/2019

Hình ảnh tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue Thủ Đức đang được triển khai khẩn trương.

Hiện tai đã đổ sàn tầng 17 vào đầu tháng 1/2019

Tiến độ thi công tháng 1/2019 dự án Saigon Avenue
Tien do thi cong saigon avenue
Tiến độ căn hộ Saigon Avenue tháng 1/2019

About saigonavenue

Check Also

Tiến độ Saigon Avenue tháng 8/219

Tiến độ căn hộ Saigon Avenue 27.8.2019

Tiến độ căn hộ Saigon Avenue tháng 8/2019  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *