Home / Tiến Độ / Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue ngày 27/11/2018

Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue ngày 27/11/2018

Tiến độ căn hô Saigon Avenue ngày 27/11/2018 đã hoàn thành đổ sàn tầng 10, dự kiến hoàn thành sàn tầng 12 ngày 12/12/2018

Tiến độ thi công Saigon Avenue tháng 11/2018
Tiến độ thi công Saigon Avenue tháng 11/2018
Tiến độ thi công Saigon Avenue tháng 11/2018
Tiến độ thi công Saigon Avenue tháng 11/2018

About saigonavenue

Xem thêm

Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue Thủ Đức ngày 8.10.2018

PKD xin cập nhật tiến độ căn hộ Saigon Avenue Thủ Đức ngày 8.10.2018, dự …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tắt [X]