Home / Tiến Độ / Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue ngày 27/11/2018

Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue ngày 27/11/2018

Tiến độ căn hô Saigon Avenue ngày 27/11/2018 đã hoàn thành đổ sàn tầng 10, dự kiến hoàn thành sàn tầng 12 ngày 12/12/2018

Tiến độ thi công Saigon Avenue tháng 11/2018
Tiến độ thi công Saigon Avenue tháng 11/2018
Tiến độ thi công Saigon Avenue tháng 11/2018
Tiến độ thi công Saigon Avenue tháng 11/2018

About saigonavenue

Check Also

Tiến độ Saigon Avenue

Tiến độ căn hộ Saigon Avenue tháng 6/2019

Cập nhật tiến độ căn hộ Saigon Avenue tháng 6/2019  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *