Home / Tiến Độ / Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue ngày 13/11/2018 – sàn tầng 8

Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue ngày 13/11/2018 – sàn tầng 8

Cập nhật tiến độ thi công căn hộ Saigon avenue Thủ Đức ngày 13/11/2018, dự án Saigon Avenue đang đổ sàn tầng 8

– Đang thi công cột, vách tầng 8 lên tầng 9 part 1 và part 2
– Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 10 vào ngày 2711/2018.
– Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 12 vào ngày 13/12/2018.

Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue ngày 13/11
Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue ngày 13/11

Dịch vụ của chúng tôi :

About saigonavenue

Xem thêm

Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue Thủ Đức ngày 8.10.2018

PKD xin cập nhật tiến độ căn hộ Saigon Avenue Thủ Đức ngày 8.10.2018, dự …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tắt [X]