Home / Tiến Độ / Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue ngày 13/11/2018 – sàn tầng 8

Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue ngày 13/11/2018 – sàn tầng 8

Cập nhật tiến độ thi công căn hộ Saigon avenue Thủ Đức ngày 13/11/2018, dự án Saigon Avenue đang đổ sàn tầng 8

– Đang thi công cột, vách tầng 8 lên tầng 9 part 1 và part 2
– Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 10 vào ngày 2711/2018.
– Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 12 vào ngày 13/12/2018.

Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue ngày 13/11
Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue ngày 13/11

Dịch vụ của chúng tôi :

About saigonavenue

Xem thêm

Tiến độ thi công Saigon Avenue tháng 11/2018

Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue ngày 27/11/2018

Tiến độ căn hô Saigon Avenue ngày 27/11/2018 đã hoàn thành đổ sàn tầng 10, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tắt [X]