Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue 18/01/2019

Tiến độ thi công dự án căn hộ Saigon Avenue giữa tháng 1/2019 :

Đang thi công cột, vách tầng 18 lên tầng 19 part 2

Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 20 part 2 ngày 27/01/2019 và part 1 vào ngày 30/01/ 2019

tien do saigon avenue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tắt [X]