Home / Tiến Độ / Tiến độ thi công căn hộ Sài Gòn Avenue, ngày 1/11/2018

Tiến độ thi công căn hộ Sài Gòn Avenue, ngày 1/11/2018

Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue đầu tháng 11/2018.

Tiến độ thi công Saigon Avenue
Tiến độ thi công Saigon Avenue
Tiến độ thi công Saigon Avenue
Tiến độ thi công Saigon Avenue
Tiến độ thi công Saigon Avenue
Tiến độ thi công Saigon Avenue
Tiến độ thi công Saigon Avenue
Tiến độ thi công Saigon Avenue

About saigonavenue

Xem thêm

Tiến độ thi công Saigon Avenue tháng 11/2018

Tiến độ thi công căn hộ Saigon Avenue ngày 27/11/2018

Tiến độ căn hô Saigon Avenue ngày 27/11/2018 đã hoàn thành đổ sàn tầng 10, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tắt [X]