Home / Tin Tức / Thông báo về việc ký Hợp đồng mua bán dự án Saigon Avenue

Thông báo về việc ký Hợp đồng mua bán dự án Saigon Avenue

Thời gian ký HDMB dự án Saigon Avenue : từ 21/08-31/08/2018. Chi tiết xem file bên dưới.

Thông báo thời gian ký HDMB dự án Saigon Avenue

Thông báo thời gian ký HDMB dự án Saigon Avenue

About saigonavenue

Check Also

Quy trình sang nhượng căn hộ Sài Gòn Avenue mới nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *