Pháp lý căn hộ Saigon Avenue Lan Phương

Bộ hồ sơ pháp lý căn hộ Saigon Avenue gồm :

1/ Giấp phép xây dựng

2/ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

3/ Giấy phép bán nhà hình thành trong tương lai

4/ Văn bản đăng ký hợp đồng mua bán sở công thương

5/ Hợp đồng mua bán chính thức

6/ Thư bảo lãnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tắt [X]